Etichete de identificare ale modurilor de încărcare posibile pentru mașinile electrice

Directivă europeană: o serie de etichete de identificare a porturilor și mufelor compatibile vor fi afișate atât pe stațiile de încărcare pentru mașini electrice, cât și pe mașini.